Thị trường cung cấp

NHỰA COMPOSITE LÀ GÌ? MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ NHỰA COMPOSITE

Nhựa composite khác với các loại nhựa khác như PE, PP, PVC…. bởi nhựa composite là một loại nhựa tổ hợp bao gồm 2 pha:Pha nhựa và pha chất độn. Mục đích chất độn trong nhựa composite là để tăng cơ lý tính của nhựa ban đầu. Nhựa composite còn gọi là nhựa FRP. FRP […]